Қазақша  Русский  
Алматы облысы  <br> Панфилов ауданы <br>әкімдігінің Білім бөлімі
Алматы облысы
Панфилов ауданы
әкімдігінің Білім бөлімі

ҚР Мемлекеттік рәміздері
eye 

Мектеп сайттары

Мектеп атауы  Сайт мекен-жайы
1 Средняя школа им.Ы. Алтынсарина altynsarin-panfilov.mektebi.kz
2 Средняя школа имени Жамбыла zhambyl-zharkent.mektebi.kz
3 Средняя школа  имени Шокана Уалиханова  ualihanov-panfilov.mektebi.kz
4 Средняя школа интернат №6 6-panfilov.mektebi.kz
5 Енбекшиская средняя школа enbekshi-panfilov.mektebi.kz
6 Средняя школа имени Х.Хамраева hamraev-panfilov.mektebi.kz
7 Средняя школа им.Билал-Назыма nazym-panfilov.mektebi.kz
8 Средняя школа имени Н. Крупской krupskaya-panfilov.mektebi.kz
9 Средняя школа-гимназия им.А.Луначарского  lunacharsky-panfilov.mektebi.kz
10 Средняя школа им.Головацкого golovatsky-panfilov.mektebi.kz
11 Средняя школа им.Аманбайулы amanbaiuly-panfilov.mektebi.kz
12 Средняя школа им. Х.Кобикова kobikov-panfilov.mektebi.kz
13 Надекская средняя школа nadek-panfilov.mektebi.kz
14 Дарбазакумская основная школа darbazakum-panfilov.mektebi.kz
15 Коктальская средняя школа koktal-panfilov.mektebi.kz
16 Средняя школа им.Крылова krylov-panfilov.mektebi.kz
17 Средняя школа им. Кожбанбет би kozhbanbet-panfilov.mektebi.kz
18 Айдарлинская средняя школа aidarly-panfilov.mektebi.kz
19 Учаральская средняя школа usharal-panfilov.mektebi.kz
20 Средняя школа им. Ж.Бусакова bosakov-panfilov.mektebi.kz
21 Сарытобинская средняя школа sarytobe-panfilov.mektebi.kz
22 Средняя школа им. Е.Сыпатаева sypataev-panfilov.mektebi.kz
23 Средняя школа им.А.Розыбакиева rozybakiev-panfilov.mektebi.kz
24 Садырская средняя школа sadyr-panfilov.mektebi.kz
25 Средняя школа им.Жамбыла zhambyl-panfilov.mektebi.kz
26 Средняя школа Соцжолы sotszhol-panfilov.mektebi.kz
27 Жаркентская средняя школа zharkent-panfilov.mektebi.kz
28 Средняя школа Ават  avat-panfilov.mektebi.kz
29 Средняя  школа им.Сатай батыра satai-batyr-panfilov.mektebi.kz
30 Улкеншыганская средняя школа ulkenshygan-panfilov.mektebi.kz
31 Коргасская средняя школа korgas-panfilov.mektebi.kz
32 Средняя школа села Дихан-кайрат dihan-panfilov.mektebi.kz
33 Средняя школа имени Ш. Байбатшаева baibatshaev-panfilov.mektebi.kz
34 Средняя школа Коктал-Арасан  пришкольном интернатом на 50 мест koktal-arasan.mektebi.kz
35 Средняя школа Керимагаш-Арасан kerimagash-arasan.mektebi.kz
36 Акаралская начальная школа akaral-panfilov.mektebi.kz
37 Началная школа Кызылжиде kyzylzhide-panfilov.mektebi.kz
38 Аккентская начальная школа akkent-panfilov.mektebi.kz
39 Керимагашская начальная школа kerimagash-panfilov.mektebi.kz
40 Средняя школа им.Данеша Ракышулы  rakyshev-panfilov.mektebi.kz
41 Средняя школа им.Елтинды батыра eltindi-batyr-panfilov.mektebi.kz
42 Средняя школа имени Абая abai-panfilov.mektebi.kz
43 Шежинская средняя школа shezhin-panfilov.mektebi.kz
44 Средняя школа Кишишиган kishishygan-panfilov.mektebi.kz
45 Средняя школа Аулиеагаш aulieagash-panfilov.mektebi.kz
46 Средняя школа Нагарашы nagarashy-panfilov.mektebi.kz
47 Суптайская средняя школа suptai-panfilov.mektebi.kz
48 Средняя школа им.А.Кастеева kasteev-panfilov.mektebi.kz
49 Нижне-Пиджимская средняя школа tomengi-penzhim.mektebi.kz
50 Пиджимская средняя школа penzhim-panfilov.mektebi.kz
 

 

Copyright © 2017, Алматы облысы Панфилов  ауданының білім бөлімі

 

КІРУ